20 nye huse i tyfonområdet på Filippinerne!

Så er de færdige!

I juni 2016 stod de 20 huse endelig færdige! Rejsegildet blev fejret med en fantastisk, varm ceremoni, som markerede afslutningen på husbygningen. Det var nogle lettede beboere, som efter over et års arbejde endelig kunne få deres færdige huse. Husene blev fordelt ved lodtrækning mellem de 20 familier, der tidligere blev udvalgt og gennem det sidste år har arbejdet på husene

Siden husene blev færdige, er der blevet bygget en hems, så der bliver mere plads, og der er blevet arbejdet med septiktankene, el- og vandtilførsel samt afløb. I april 2017 var borgmesteren på besøg for at se de nu helt færdige huse.

Video fra hus lodtrækningen

Seneste billeder!


Hvor - Pampango

På øen Aklan ved den nordlige by Libacao ligger landsbyen Pampango. Det var her vi b.la. uddelte julepakker i december 2014 og det er samme område vi vil tage til med julepakke i 2015. Det er et område, der blev meget hårdt ramt at tyfonen, og som stadig plages af eftervirkningerne. Markerne er stadig ødelagte, og der ligger stadig faldne træer ved veje og på markerne.

I Pampango bor der ca. 300 familier, og det er hovedsaligt det oprindelige folk, Aklanon-Bukidnon. De er fattige og ejer ikke den land, de bor på nu. De er dagsarbejdere, der passer og dyrker jordejernes marker, hvor de planter ris, grøntsager, ananas og meget mere... De bor i områder, hvor der er høj risiko for mudderskred og deres boliger ligger ofte langt fra børnenes skole. Derfor er en gå tur på 1-1½ time hver vej hverdag for mange af børnene.

Vores huse bygges på et stykke jord, der er placeret så højt, at der ikke bliver oversvømmelser og det ligger væk fra de zoner, hvor der risiko for jordskred. Området ligger lige bag Pampango Elementary school, så børnene ikke skal gå så langt for at komme i skole, og det ligger også tæt på den lille sundhedsklinik hvor en jordmor/sygeplejerske kommer en gang om ugen (og hvor vi forhåbentlig en dag kan lave en lille sundhedsmission). Der er vand og elektricitet ved jordstykket, som er doneret til den lokale kommune med en klausul om, at jorden skal bruges til dette byggeri.


Hvem skal bo der?

Familier fra Pampango og nogle omkringliggende landsbyer kan søge om at være med i projektet og altså bygge sin egen bolig. Der laves en profil på ansøgerne og GK og C&C Hjælpeprogrammer vælger ud fra en række kriterier, som bl.a. afdækker, hvem der har mest behov, hvem der har mistet hus ved tyfonen, hvem som bor i farlige områder nu, og hvem som lever op til GK’s øvrige kriterier. Herunder er det særligt vigtigt, at de valgte familier kan leve sammen med andre, har en god social profil samt har mulighed for at udføre det nødvendige arbejde..

Alle skal hjælpe til. Hver familie skal lægge 250 dages arbejde til samfundet. Det kan være en familie på 5, der lægger 50 dage hver, eller et medlem der lægger de 250 dage. Det kan være arbejde med husene, eller det kan være arbejde med noget andet til den nye lille by. Husene fordeles, efter alle husene er bygget. Det sikrer et fantastisk sammenhold i landsbyen, og det træner beboerne i at stå sammen og måske bygge flere ting, efter de er færdige med husene.


Husene

Husene er små rækkehuse. De er 18-24 m2, og der er mulighed for hems (mezzamine). Der er et lille køkken, separat soveområde og toilet/bad. Taget er et såkaldt ’cool roof’, der reflekterer solens stråler bedre, og husenes konstruktion gør, at der er naturlig ventilation i bygningerne. Desuden indsamles regnvandet og spildevandet renses, således at op til 75 % af vandforbruget i husene kan dækkes af disse to kilder.

Tegningerne er godkendt af vores arkitekt

Se tegninger her


Vores Partner – Gawad Kalinga

Vi har valgt at arbejde sammen med en Filippinsk NGO, Gawad Kalinga (GK), som vi har kendt i en årrække. De har indgående kendskab til at bygge huse og følger et fantastisk koncept hvor de familier som skal bo i husene, som nævnt, selv hjælper med at bygge alle husene sammen. Det skaber sammenhold.


C&C Travels Bidrag

C&C Travel har doneret 500.000 til C&C Hjælpeprogrammer til at bygge de 20 huse. Bidraget går primært til byggematerialer, men dækker også de øvrige omkostninger, der er i forbindelse med byggeriet.


Lad os gøre det sammen!

Vi håber nu utrolig meget, at vores venner, gæster, medlemmer af foreningen og familie vil bakke op og støtte projektet. Del informationen om husene og bed jeres venner og familie til at blive medlemmer af C&C Hjælpeprogrammer.

Video omkring projektet


Familierne der skal bo i husene


Se alle familierne her

Billeder fra byggerietEndnu engang tak for din interesse fra hele C&C Hjælpeprogrammer & C&C Travel